Ліплявська громада
Черкаська область, Канівський район

Запит на отримання публічної інформації

                                               

          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

              Н А К А З 

            26.05.2011 N 1434/5 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   26 травня 2011 р. 
                   за N 629/19367 
 

       Про затвердження форм для подання запиту 
        на отримання публічної інформації 

   { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 
                           юстиції 
    N 1521/5 ( z0694-11 ) від 08.06.2011 
    N 1942/5 ( z0980-16 ) від 18.07.2016 } 
 

   З метою виконання Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" ( 2939-17 ) та Указу Президента України від 05.05.2011 
N 547 ( 547/2011 ) "Питання забезпечення органами виконавчої влади 
доступу до публічної інформації" Н А К А З У Ю: 

   1. Затвердити форми для подання запиту на отримання публічної 
інформації (додатки 1-7). 

   2. Розмістити форми для подання запиту на отримання публічної 
інформації на веб-сайті Міністерства. 

   3. Цей  наказ  набирає  чинності з дня його офіційного 
опублікування. 

   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра юстиції - керівника апарату А.Ю.Сєдова. 

 Міністр                   Олександр Лавринович 
 

                   Додаток 1 
                   до наказу Міністерства 
                   юстиції 
                   26.05.2011 N 1434/5 
 

               ФОРМА 
    для подання запиту на отримання публічної інформації 
       від фізичної особи в письмовому вигляді 
 

------------------------------------------------------------------
|Розпорядник інформації       Міністерство юстиції України|
|                  вул. Городецького, 13    |
|                  м. Київ, 01001       |
|                                |
|               ЗАПИТ               |
|        на отримання публічної інформації        |
|                                |
|----------------------------------------------------------------|
|Прізвище, ім'я та по батькові, |                |
|поштова адреса, адреса     |                |
|електронної пошти, номер    |                |
|телефону запитувача       |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Вид, назва, реквізити, зміст  |                |
|документа, що запитується    |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|або               |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Загальний опис інформації, що  |(Загальний опис необхідної   |
|запитується           |інформації)          |
|                |                |
------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------
|Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь  |
|надати:                             |
|----------------------------------------------------------------|
|Поштою             |(Вказати поштову адресу)    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Факсом             |(Вказати номер факсу)     |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Електронною поштою       |(Вказати e-mail)        |
------------------------------------------------------------------ 

 Необхідне підкреслити 

------------------------------------------------------------------
|Контактний телефон запитувача  |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Дата запиту, підпис       |                |
------------------------------------------------------------------ 

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

   Примітки:
   1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які 
перебувають у володінні Міністерства юстиції України, розміщується 
на веб-сайті Міністерства юстиції України minjust.gov.ua.
   2. Запит може бути поданий:
   на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 (на 
конверті вказувати "Публічна інформація");
   на електронні     адреси:     civil@minjust.gov.ua; 
public_info@minjust.gov.ua;
   телефаксом: (44) 486-71-76; (44) 279-17-35.
   3. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто 
до спеціального структурного підрозділу, який організовує  в 
установленому  порядку  доступ  до  публічної  інформації, 
розпорядником якої є Міністерство юстиції України, за адресою: 
01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, кімната N 102.
   4. Форми запитів можна отримати в Міністерстві  юстиції 
України за адресами: вул. Городецького, 13, кімната N 102; вул. 
Січових Стрільців, 73, кімната N 126.
   5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
   6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, 
обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження 
запиту.
   7. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, 
необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо 
стану  навколишнього  природного  середовища, якості харчових 
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних 
природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або 
можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається 
протягом 48 годин з дня отримання запиту.
   8. У разі коли запит стосується надання великого обсягу 
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості 
даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих 
днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку 
запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше  ніж 
протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.
   9. Інформація на запит надається безоплатно.
   10. У разі коли запитувана інформація містить документи 
обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з 
дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням 
обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком 
документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. 
Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після 
підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
   11. У задоволенні запиту може бути відмовлено у  таких 
випадках:
   11.1 Міністерство юстиції України не володіє і не зобов'язано 
відповідно  до його компетенції, передбаченої законодавством, 
володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
   11.2 інформація,  що  запитується, належить до категорії 
інформації з обмеженим доступом;
   11.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з 
копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих 
приміток;
   11.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на 
інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України 
"Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ), а саме не 
зазначено:
   прізвище, ім'я, по  батькові  (найменування)  запитувача, 
поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу 
зв'язку (якщо такий є);
   загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст 
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
   підпис і дату (за умови подання письмового запиту). 

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 
юстиції  N  1521/5  ( z0694-11 ) від 08.06.2011, N 1942/5 
( z0980-16 ) від 18.07.2016 } 
 

                   Додаток 2 
                   до наказу Міністерства 
                   юстиції 
                   26.05.2011 N 1434/5 
 

               ФОРМА 
    для подання запиту на отримання публічної інформації 
       від юридичної особи в письмовому вигляді 
 

------------------------------------------------------------------
|Розпорядник інформації       Міністерство юстиції України|
|                  вул. Городецького, 13    |
|                  м. Київ, 01001       |
|                                |
|               ЗАПИТ               |
|        на отримання публічної інформації        |
|                                |
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування, поштова адреса,  |                |
|адреса електронної пошти, номер |                |
|телефону запитувача (юридичної |                |
|особи)             |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Вид, назва, реквізити, зміст  |                |
|документа, що запитується    |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|або               |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Загальний опис інформації, що  |(Загальний опис необхідної   |
|запитується           |інформації)          |
|                |                |
------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------
|Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь  |
|надати:                             |
|----------------------------------------------------------------|
|Поштою             |(Вказати поштову адресу)    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Факсом             |(Вказати номер факсу)     |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Електронною поштою       |(Вказати e-mail)        |
------------------------------------------------------------------ 

 Необхідне підкреслити 

------------------------------------------------------------------
|Контактний телефон запитувача  |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Посада, прізвище, ім'я, по   |                |
|батькові та підпис представника |                |
|запитувача           |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Дата запиту, підпис       |                |
------------------------------------------------------------------ 

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

   Примітки:
   1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які 
перебувають у володінні Міністерства юстиції України, розміщується 
на веб-сайті Міністерства юстиції України minjust.gov.ua.
   2. Запит може бути поданий:
   на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 (на 
конверті вказувати "Публічна інформація");
   на електронні     адреси:     civil@minjust.gov.ua; 
public_info@minjust.gov.ua;
   телефаксом: (44) 486-71-76; (44) 279-17-35.
   3. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто 
до спеціального структурного підрозділу, який організовує  в 
установленому  порядку  доступ  до  публічної  інформації, 
розпорядником якої є Міністерство юстиції України, за адресою: 
01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, кімната N 102.
   4. Форми запитів можна отримати в Міністерстві  юстиції 
України за адресами: вул. Городецького, 13, кімната N 102; вул. 
Січових Стрільців, 73, кімната N 126.
   5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
   6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, 
обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження 
запиту.
   7. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, 
необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо 
стану  навколишнього  природного  середовища, якості харчових 
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних 
природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або 
можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається 
протягом 48 годин з дня отримання запиту.
   8. У разі коли запит стосується надання великого обсягу 
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості 
даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих 
днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку 
запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше  ніж 
протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.
   9. Інформація на запит надається безоплатно.
   10. У разі коли запитувана інформація містить документи 
обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з 
дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням 
обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком 
документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. 
Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після 
підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
   11. У задоволенні запиту може бути відмовлено у  таких 
випадках:
   11.1 Міністерство юстиції України не володіє і не зобов'язано 
відповідно  до його компетенції, передбаченої законодавством, 
володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
   11.2 інформація,  що  запитується, належить до категорії 
інформації з обмеженим доступом;
   11.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з 
копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих 
приміток;
   11.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на 
інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України 
"Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ), а саме не 
зазначено:
   прізвище, ім'я, по  батькові  (найменування)  запитувача, 
поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу 
зв'язку (якщо такий є);
   загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст 
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
   підпис і дату (за умови подання письмового запиту). 

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 
юстиції  N  1521/5  ( z0694-11 ) від 08.06.2011, N 1942/5 
( z0980-16 ) від 18.07.2016 } 
 

                   Додаток 3 
                   до наказу Міністерства 
                   юстиції 
                   26.05.2011 N 1434/5 
 

               ФОРМА 
    для подання запиту на отримання публічної інформації 
    від об'єднання громадян без статусу юридичної особи 
            в письмовому вигляді 
 

------------------------------------------------------------------
|Розпорядник інформації       Міністерство юстиції України|
|                  вул. Городецького, 13    |
|                  м. Київ, 01001       |
|                                |
|               ЗАПИТ               |
|        на отримання публічної інформації        |
|                                |
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування, поштова адреса,  |                |
|адреса електронної пошти, номер |                |
|телефону запитувача (об'єднання |                |
|громадян без статусу юридичної |                |
|особи)             |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Вид, назва, реквізити, зміст  |                |
|документа, що запитується    |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|або               |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Загальний опис інформації, що  |(Загальний опис необхідної   |
|запитується           |інформації)          |
------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------
|Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь  |
|надати:                             |
|----------------------------------------------------------------|
|Поштою             |(Вказати поштову адресу)    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Факсом             |(Вказати номер факсу)     |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Електронною поштою       |(Вказати e-mail)        |
------------------------------------------------------------------ 

 Необхідне підкреслити 

------------------------------------------------------------------
|Контактний телефон запитувача  |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Прізвище, ім'я, по батькові та |                |
|підпис керівника (представника |                |
|керівника) запитувача      |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Дата запиту, підпис       |                |
------------------------------------------------------------------ 

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

   Примітки:
   1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які 
перебувають у володінні Міністерства юстиції України, розміщується 
на веб-сайті Міністерства юстиції України minjust.gov.ua.
   2. Запит може бути поданий:
   на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 (на 
конверті вказувати "Публічна інформація");
   на електронні     адреси:     civil@minjust.gov.ua; 
public_info@minjust.gov.ua;
   телефаксом: (44) 486-71-76; (44) 279-17-35.
   3. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто 
до спеціального структурного підрозділу, який організовує  в 
установленому  порядку  доступ  до  публічної  інформації, 
розпорядником якої є Міністерство юстиції України, за адресою: 
01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, кімната N 102.
   4. Форми запитів можна отримати в Міністерстві  юстиції 
України за адресами: вул. Городецького, 13, кімната N 102; вул. 
Січових Стрільців, 73, кімната N 126.
   5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
   6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, 
обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження 
запиту.
   7. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, 
необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо 
стану  навколишнього  природного  середовища, якості харчових 
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних 
природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або 
можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається 
протягом 48 годин з дня отримання запиту.
   8. У разі коли запит стосується надання великого обсягу 
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості 
даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих 
днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку 
запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше  ніж 
протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.
   9. Інформація на запит надається безоплатно.
   10. У разі коли запитувана інформація містить документи 
обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з 
дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням 
обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком 
документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. 
Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після 
підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
   11. У задоволенні запиту може бути відмовлено у  таких 
випадках:
   11.1 Міністерство юстиції України не володіє і не зобов'язано 
відповідно  до його компетенції, передбаченої законодавством, 
володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
   11.2 інформація,  що  запитується, належить до категорії 
інформації з обмеженим доступом;
   11.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з 
копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих 
приміток;
   11.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на 
інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України 
"Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ), а саме не 
зазначено:
   прізвище, ім'я, по  батькові  (найменування)  запитувача, 
поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу 
зв'язку (якщо такий є);
   загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст 
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
   підпис і дату (за умови подання письмового запиту). 

{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 
юстиції  N  1521/5  ( z0694-11 ) від 08.06.2011, N 1942/5 
( z0980-16 ) від 18.07.2016 } 
 

                   Додаток 4 
                   до наказу Міністерства 
                   юстиції 
                   26.05.2011 N 1434/5 
 

               ФОРМА 
    для подання запиту на отримання публічної інформації 
       від фізичної особи електронною поштою 
 

------------------------------------------------------------------
|                  Міністерство юстиції України|
|                  вул. Городецького, 13    |
|                  м. Київ, 01001       |
|                                |
|               ЗАПИТ               |
|        на отримання публічної інформації        |
|                                |
|----------------------------------------------------------------|
|----        ----        ---- Об'єднання громадян |
||V | Фізична особа | | Юридична особа | | без статусу     |
|----        ----        ---- юридичної особи   |
|----------------------------------------------------------------|
|Прізвище, ім'я та по батькові  |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Поштова адреса, адреса     |                |
|електронної пошти, номер    |                |
|телефону запитувача       |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Вид, назва, реквізити, зміст  |                |
|документа, що запитується    |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|або               |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Загальний опис інформації,   |                |
|що запитується         |                |
------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------
|Прошу надати мені відповідь                   |
|у визначений законом                      |
|термін:     ----    ----    ----          |
|        |V | Поштою | | Факсом | | Електронною поштою |
|        ----    ----    ----          |
------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------
|Контактна електронна пошта   |                |
|(якщо вибрано форму відповіді  |                |
|"Електронною поштою")      |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Факс              |                |
|(якщо вибрано форму відповіді  |                |
|"Факсом")            |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Прізвище, ім'я та по батькові  |                |
|запитувача           |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Введіть символи         |      (Символи)      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Дата запиту           |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Щоб стерти невірно введені дані,|      Очистити      |
|натисніть кнопку        |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Щоб передати запит, натисніть  |      Відправити     |
|кнопку             |                |
------------------------------------------------------------------ 

 Заповнюється у Міністерстві юстиції України 

------------------------------------------------------------------
|Посада, прізвище, ініціали,   |                |
|телефон, підпис працівника,   |                |
|що прийняв запит        |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Час та дата           |                |
------------------------------------------------------------------ 

   Примітки:
   1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які 
перебувають у володінні Міністерства юстиції України, розміщується 
на веб-сайті Міністерства юстиції України minjust.gov.ua.
   2. Запит може бути поданий:
   на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 (на 
конверті вказувати "Публічна інформація");
   на електронні     адреси:     civil@minjust.gov.ua; 
public_info@minjust.gov.ua;
   телефаксом: (44) 486-71-76; (44) 279-17-35.
   3. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто 
до спеціального структурного підрозділу, який організовує  в 
установленому  порядку  доступ  до  публічної  інформації, 
розпорядником якої є Міністерство юстиції України, за адресою: 
01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, кімната N 102.
   4. Форми запитів можна отримати в Міністерстві  юстиції 
України за адресами: вул. Городецького, 13, кімната N 102; вул. 
Січових Стрільців, 73, кімната N 126.
   5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
   6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, 
обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження 
запиту.
   7. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, 
необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо 
стану  навколишнього  природного  середовища, якості харчових 
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних 
природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або 
можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається 
протягом 48 годин з дня отримання запиту.
   8. У разі коли запит стосується надання великого обсягу 
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості 
даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих 
днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку 
запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше  ніж 
протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.
   9. Інформація на запит надається безоплатно.
   10. У разі коли запитувана інформація містить документи 
обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з 
дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням 
обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком 
документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. 
Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після 
підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
   11. У задоволенні запиту може бути відмовлено у  таких 
випадках:
   11.1 Міністерство юстиції України не володіє і не зобов'язано 
відповідно  до його компетенції, передбаченої законодавством, 
володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
   11.2 інформація,  що  запитується, належить до категорії 
інформації з обмеженим доступом;
   11.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з 
копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих 
приміток;
   11.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на 
інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України 
"Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ), а саме не 
зазначено:
   прізвище, ім'я, по  батькові  (найменування)  запитувача, 
поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу 
зв'язку (якщо такий є);
   загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст 
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
   підпис і дату (за умови подання письмового запиту). 

{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 
юстиції  N  1521/5  ( z0694-11 ) від 08.06.2011, N 1942/5 
( z0980-16 ) від 18.07.2016 } 
 

                   Додаток 5 
                   до наказу Міністерства 
                   юстиції 
                   26.05.2011 N 1434/5 
 

               ФОРМА 
    для подання запиту на отримання публічної інформації 
       від юридичної особи електронною поштою 
 

------------------------------------------------------------------
|                  Міністерство юстиції України|
|                  вул. Городецького, 13    |
|                  м. Київ, 01001       |
|                                |
|               ЗАПИТ               |
|        на отримання публічної інформації        |
|                                |
|----------------------------------------------------------------|
|----        ----        ---- Об'єднання громадян |
|| | Фізична особа |V | Юридична особа | | без статусу     |
|----        ----        ---- юридичної особи   |
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування юридичної особи  |                |
|                |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Поштова адреса, адреса     |                |
|електронної пошти, номер    |                |
|телефону запитувача       |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Вид, назва, реквізити, зміст  |                |
|документа, що запитується    |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|або               |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Загальний опис інформації,   |                |
|що запитується         |                |
------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------
|Прошу надати мені відповідь                   |
|у визначений законом                      |
|термін:     ----    ----    ----          |
|        |V | Поштою | | Факсом | | Електронною поштою |
|        ----    ----    ----          |
------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------
|Контактна електронна пошта   |                |
|(якщо вибрано форму відповіді  |                |
|"Електронною поштою")      |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Факс              |                |
|(якщо вибрано форму відповіді  |                |
|"Факсом")            |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Посада             |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Прізвище, ім'я та по батькові  |                |
|представника запитувача     |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Введіть символи         |      (Символи)      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Дата запиту           |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Щоб стерти невірно введені дані,|      Очистити      |
|натисніть кнопку        |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Щоб передати запит, натисніть  |      Відправити     |
|кнопку             |                |
------------------------------------------------------------------ 

 Заповнюється у Міністерстві юстиції України 

------------------------------------------------------------------
|Посада, прізвище, ініціали,   |                |
|телефон, підпис працівника,   |                |
|що прийняв запит        |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Час та дата           |                |
------------------------------------------------------------------ 

   Примітки:
   1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які 
перебувають у володінні Міністерства юстиції України, розміщується 
на веб-сайті Міністерства юстиції України minjust.gov.ua.
   2. Запит може бути поданий:
   на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 (на 
конверті вказувати "Публічна інформація");
   на електронні     адреси:     civil@minjust.gov.ua; 
public_info@minjust.gov.ua;
   телефаксом: (44) 486-71-76; (44) 279-17-35.
   3. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто 
до спеціального структурного підрозділу, який організовує  в 
установленому  порядку  доступ  до  публічної  інформації, 
розпорядником якої є Міністерство юстиції України, за адресою: 
01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, кімната N 102.
   4. Форми запитів можна отримати в Міністерстві  юстиції 
України за адресами: вул. Городецького, 13, кімната N 102; вул. 
Січових Стрільців, 73, кімната N 126.
   5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
   6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, 
обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження 
запиту.
   7. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, 
необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо 
стану  навколишнього  природного  середовища, якості харчових 
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних 
природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або 
можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається 
протягом 48 годин з дня отримання запиту.
   8. У разі коли запит стосується надання великого обсягу 
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості 
даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих 
днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку 
запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше  ніж 
протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.
   9. Інформація на запит надається безоплатно.
   10. У разі коли запитувана інформація містить документи 
обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з 
дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням 
обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком 
документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. 
Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після 
підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
   11. У задоволенні запиту може бути відмовлено у  таких 
випадках:
   11.1 Міністерство юстиції України не володіє і не зобов'язано 
відповідно  до його компетенції, передбаченої законодавством, 
володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
   11.2 інформація,  що  запитується, належить до категорії 
інформації з обмеженим доступом;
   11.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з 
копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих 
приміток;
   11.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на 
інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України 
"Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ), а саме не 
зазначено:
   прізвище, ім'я, по  батькові  (найменування)  запитувача, 
поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу 
зв'язку (якщо такий є);
   загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст 
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
   підпис і дату (за умови подання письмового запиту). 

{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 
юстиції  N  1521/5  ( z0694-11 ) від 08.06.2011, N 1942/5 
( z0980-16 ) від 18.07.2016 } 
 

                   Додаток 6 
                   до наказу Міністерства 
                   юстиції 
                   26.05.2011 N 1434/5 
 

               ФОРМА 
    для подання запиту на отримання публічної інформації 
    від об'єднання громадян без статусу юридичної особи 
            електронною поштою 
 

------------------------------------------------------------------
|                  Міністерство юстиції України|
|                  вул. Городецького, 13    |
|                  м. Київ, 01001       |
|                                |
|               ЗАПИТ               |
|        на отримання публічної інформації        |
|                                |
|----------------------------------------------------------------|
|----        ----        ---- Об'єднання громадян |
|| | Фізична особа | | Юридична особа |V | без статусу     |
|----        ----        ---- юридичної особи   |
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування об'єднання громадян|                |
|без статусу юридичної особи   |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Поштова адреса, адреса     |                |
|електронної пошти, номер    |                |
|телефону запитувача       |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Вид, назва, реквізити, зміст  |                |
|документа, що запитується    |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|або               |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Загальний опис інформації,   |                |
|що запитується         |                |
------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------
|Прошу надати мені відповідь                   |
|у визначений законом                      |
|термін:     ----    ----    ----          |
|        |V | Поштою | | Факсом | | Електронною поштою |
|        ----    ----    ----          |
------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------
|Контактна електронна пошта   |                |
|(якщо вибрано форму відповіді  |                |
|"Електронною поштою")      |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Факс              |                |
|(якщо вибрано форму відповіді  |                |
|"Факсом")            |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Посада             |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Прізвище, ім'я та по батькові  |                |
|керівника (представника     |                |
|керівника) запитувача      |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Введіть символи         |      (Символи)      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Дата запиту           |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Щоб стерти невірно введені дані,|      Очистити      |
|натисніть кнопку        |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Щоб передати запит, натисніть  |      Відправити     |
|кнопку             |                |
------------------------------------------------------------------ 

 Заповнюється у Міністерстві юстиції України 

------------------------------------------------------------------
|Посада, прізвище, ініціали,   |                |
|телефон, підпис працівника,   |                |
|що прийняв запит        |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Час та дата           |                |
------------------------------------------------------------------ 

   Примітки:
   1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які 
перебувають у володінні Міністерства юстиції України, розміщується 
на веб-сайті Міністерства юстиції України minjust.gov.ua.
   2. Запит може бути поданий:
   на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 (на 
конверті вказувати "Публічна інформація");
   на електронні     адреси:     civil@minjust.gov.ua; 
public_info@minjust.gov.ua;
   телефаксом: (44) 486-71-76; (44) 279-17-35.
   3. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто 
до спеціального структурного підрозділу, який організовує  в 
установленому  порядку  доступ  до  публічної  інформації, 
розпорядником якої є Міністерство юстиції України, за адресою: 
01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, кімната N 102.
   4. Форми запитів можна отримати в Міністерстві  юстиції 
України за адресами: вул. Городецького, 13, кімната N 102; вул. 
Січових Стрільців, 73, кімната N 126.
   5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
   6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, 
обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження 
запиту.
   7. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, 
необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо 
стану  навколишнього  природного  середовища, якості харчових 
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних 
природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або 
можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається 
протягом 48 годин з дня отримання запиту.
   8. У разі коли запит стосується надання великого обсягу 
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості 
даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих 
днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку 
запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше  ніж 
протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.
   9. Інформація на запит надається безоплатно.
   10. У разі коли запитувана інформація містить документи 
обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з 
дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням 
обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком 
документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. 
Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після 
підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
   11. У задоволенні запиту може бути відмовлено у  таких 
випадках:
   11.1 Міністерство юстиції України не володіє і не зобов'язано 
відповідно  до його компетенції, передбаченої законодавством, 
володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
   11.2 інформація,  що  запитується, належить до категорії 
інформації з обмеженим доступом;
   11.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з 
копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих 
приміток;
   11.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на 
інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України 
"Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ), а саме не 
зазначено:
   прізвище, ім'я, по  батькові  (найменування)  запитувача, 
поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу 
зв'язку (якщо такий є);
   загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст 
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
   підпис і дату (за умови подання письмового запиту). 

{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 
юстиції  N  1521/5  ( z0694-11 ) від 08.06.2011, N 1942/5 
( z0980-16 ) від 18.07.2016 } 
 

                   Додаток 7 
                   до наказу Міністерства 
                   юстиції 
                   26.05.2011 N 1434/5 
 

               ФОРМА 
    для подання запиту на отримання публічної інформації 
          від запитувача по телефону 
 

------------------------------------------------------------------
|Розпорядник інформації       Міністерство юстиції України|
|                  вул. Городецького, 13    |
|                  м. Київ, 01001       |
|                                |
|               ЗАПИТ               |
|        на отримання публічної інформації        |
|                                |
|----------------------------------------------------------------|
|Прізвище, ім'я та по батькові  |_______________________________|
|(найменування), поштова адреса, |_______________________________|
|адреса електронної пошти,    |_______________________________|
|номер телефону запитувача    |_______________________________|
|(прізвище, ім'я та по батькові |_______________________________|
|представника запитувача)    |_______________________________|
|--------------------------------+-------------------------------|
|Вид, назва, реквізити, зміст  |_______________________________|
|документа, що запитується    |_______________________________|
|--------------------------------+-------------------------------|
|або               |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Загальний опис інформації, що  |(Загальний опис необхідної   |
|запитується           |інформації) ___________________|
|                |_______________________________|
|                |_______________________________|
|                |_______________________________|
------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------
|Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь  |
|надати:                             |
|----------------------------------------------------------------|
|Поштою             |(Вказати поштову адресу)    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Факсом             |(Вказати номер факсу)     |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Електронною поштою       |(Вказати e-mail)        |
------------------------------------------------------------------ 

 Необхідне підкреслити 

------------------------------------------------------------------
|Посада, прізвище, ініціали,   |_______________________________|
|телефон працівника, що прийняв |_______________________________|
|запит              |_______________________________|
|--------------------------------+-------------------------------|
|Час, дата, підпис        |                |
------------------------------------------------------------------ 

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
 (Запит заповнюється працівником Міністерства юстиції України) 

   Примітки:
   1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які 
перебувають у володінні Міністерства юстиції України, розміщується 
на веб-сайті Міністерства юстиції України minjust.gov.ua.
   2. Запит може бути поданий:
   на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 (на 
конверті вказувати "Публічна інформація");
   на електронні     адреси:     civil@minjust.gov.ua; 
public_info@minjust.gov.ua;
   телефаксом: (44) 486-71-76; (44) 279-17-35.
   3. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто 
до спеціального структурного підрозділу, який організовує  в 
установленому  порядку  доступ  до  публічної  інформації, 
розпорядником якої є Міністерство юстиції України, за адресою: 
01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, кімната N 102.
   4. Форми запитів можна отримати в Міністерстві  юстиції 
України за адресами: вул. Городецького, 13, кімната N 102; вул. 
Січових Стрільців, 73, кімната N 126.
   5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
   6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, 
обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження 
запиту.
   7. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, 
необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо 
стану  навколишнього  природного  середовища, якості харчових 
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних 
природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або 
можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається 
протягом 48 годин з дня отримання запиту.
   8. У разі коли запит стосується надання великого обсягу 
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості 
даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих 
днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку 
запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше  ніж 
протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.
   9. Інформація на запит надається безоплатно.
   10. У разі коли запитувана інформація містить документи 
обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з 
дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням 
обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком 
документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. 
Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після 
підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
   11. У задоволенні запиту може бути відмовлено у  таких 
випадках:
   11.1 Міністерство юстиції України не володіє і не зобов'язано 
відповідно  до його компетенції, передбаченої законодавством, 
володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
   11.2 інформація,  що  запитується, належить до категорії 
інформації з обмеженим доступом;
   11.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з 
копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих 
приміток;
   11.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на 
інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України 
"Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ), а саме не 
зазначено:
   прізвище, ім'я, по  батькові  (найменування)  запитувача, 
поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу 
зв'язку (якщо такий є);
   загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст 
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
   підпис і дату (за умови подання письмового запиту). 

{ Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 
юстиції  N  1521/5  ( z0694-11 ) від 08.06.2011, N 1942/5 
( z0980-16 ) від 18.07.2016 } 

 

Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0629-11