У відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні затвердженому Постовою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555, Ліплявська сільська рада повідомляє про початок громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів  у проєкті  містобудівної документації: «План зонування території (зонінг) с. Прохорівка, Ліплявської сільської ради Черкаської області».

 

  1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

 

         У даному плані визначаються межі зон і підзон однорідних видів та умов використання території села і встановлення по зонах містобудівних регламентів на основі Генерального плану с.Прохорівка. Результатом впровадження плану буде підвищення ефективності реалізації генплану, раціонального використання території села в ринкових умовах з узгодженням приватних, громадських та державних інтересів, а також забезпечення інформованості потенційних інвесторів щодо можливостей реалізації їх намірів і прозорості управлінських рішень у сфері містобудування.

 

  1. Основні техніко-економічні показники, зокрема графічні матеріали, що відображають зміст містобудівної документації. Інформація про місце і строки ознайомлення з проєктом містобудівної документації.

 

         Детально із основними техніко-економічними показниками, графічними матеріалами проекту містобудівної документації «План зонування території (зонінг) с. Прохорівка, Ліплявської сільської ради Черкаської області» та пояснювальною запискою можна ознайомитися за адресою:  Черкаська область, с.Ліпляве, вул. Центральна, буд.2 (приміщення Ліплявської сільської ради) та на офіційному веб-сайті Ліплявської сільської ради silradaliplava@gmail.com, протягом 30 календарних днів з моменту опублікування та оприлюднення на офіційному веб-сайті Ліплявської сільської ради.

 

  1. Відомості про замовника та розробника  проєкту містобудівної документації та підстава їх розроблення.

 

         Замовник містобудівної документації – Ліплявська сільська  рада.

         Розробник містобудівної документації – Товариство з обмеженою відповідальністю «Семаргл Плюс», тел. +38(098) 07-27-933, e-mail: s42925123@gmail.com.

         Ідентифікаційний код юридичної особи 42925123. 

         49000,  м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, оф. 502.

         Підстава для розроблення: рішення 13 сесії  Ліплявської сільської ради 8 скликання № 13-5/VIII  від 02.07.2021 року.

         Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування – Ліплявська сільська рада.

         Адреса виконавчого комітету Ліплявської сільської ради Черкаської області: 19020, Черкаська область, Канівський район, село Ліпляве, вул.Центральна, 2, відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою. Контактний телефон: (04736) 93-2-24, e-mail: silradaliplava@gmail.com.

         Пропозиції (зауваження) щодо врахування в містобудівній документації інтересів фізичних та юридичних осіб приймаються в строки з 01.10.2021 року по 01.11.2021 року.

 

4.Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій.

 

          Оприлюднення проєкту містобудівної документації є підставою для подання пропозицій громадськості. Пропозиції громадськості подаються у строк, визначений для проведення процедури громадського обговорення, який не може становити менш як 30 днів з дати оприлюднення проекту містобудівної документації на місцевому рівні та повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо проекту містобудівної документації. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

  Виконавчий комітет Ліплявської сільської ради прийматиме пропозиції та зауваження щодо проектів містобудівної документації з 01.10.2021 року по 01.11.2021 року.

         Спосіб участі громадськості у обговоренні — надання письмових зауважень і пропозицій  поштою або на адресу: 19020, Черкаська обл., Лаплявська сільська рада, с. Ліпляве, вул. Центральна, буд.2.

         Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Анонімні пропозиції не розглядаються.

 

  1. Інформація про дату, час і місце проведення громадських слухань

 

         Громадські слухання відбудуться 02 листопада 2021 року о 10 год. 00 хв. за адресою: с. Ліпляве, вул. Центральна, буд.2 (приміщення сільської ради, сесійна зала). Громадські слухання будуть проводитися з урахуванням вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Виконавчий комітет попередньо звертається до усіх бажаючих прийняти участь в громадських слуханнях, поставитися з розуміння до ситуації та мати при собі засоби індивідуального захисту(медичні маски та рукавички).

    Інформація результатів розгляду пропозицій громадськості, щодо врахування громадських інтересів до проекту містобудівної документації на місцевому рівні «План зонування території (зонінг) с.Прохорівка, Ліплявської сільської ради Черкаської області» , буде розміщена на офіційному веб-сайті Ліплявської сільської ради silradaliplava@gmail.com.