Фото без описуНа 25 сесії Ліплявської сільської ради від 29.03.2019 затверджено Стратегію розвитку Ліплявської об’єднаної територіальної громади до 2025 року.

Стратегію розвитку розроблено в рамках проекту «Впровадження інструментів ефективного муніципального менеджменту», який реалізується Асоціацією об’єднаних територіальних громад за підтримки Програми «U-LEAD з Європою”.

Стратегія розроблялась протягом періоду з вересня 2018 по березень 2019 року робочою групою, яка створена розпорядженням сільського голови від 06.09.2018р. №102 за підтримки консультантів від Програми «U-LEAD з Європою” та від Черкаської агенції  регіонального розвитку. До складу робочої групи ввійшли представники сільської ради, представники закладів соціальної сфери та комунальних служб, фермери та підприємці, активісти адміністративного центру ОТГ та сільських населених пунктів, всього 22 особи.

Стратегія розвитку громади - це узагальнена програма досягнення громадою самостійно поставленої мети.  Стратегічний план розвитку - інструмент вирішення тих завдань, які є дійсно важливими, та підтримуються всією громадою. Мета стратегічного розвитку громади полягає у досягненні економічного росту, зростанні добробуту, підвищенні комфорту життя населення та реалізації інтересів усіх секторів територіальної громади. Стратегія розвитку громади є таким документом, який може і має зазнавати змін за появи такої потреби, щоб можна було скористатися всіма можливостями розвитку і мінімізації ризиків.

Стратегія розвитку Ліплявської громади складається з чотирьох основних блоків, а саме:

  1. Характеристика громади.
  2. Визначення місії та стратегічного бачення громади.
  3. Структура стратегічних та оперативних цілей.
  4. План реалізації Стратегії.

Робочою групою спільно з консультантами визначено місію та стратегічне бачення громади, основні стратегічні напрями розвитку, стратегічні та оперативні цілі короткий опис яких представлено в даній статті, з повною версією Стратегії розвитку можна ознайомитися на офіційному сайті Ліплявської громади. 

 

Місія громади– це причина появи, основне призначення та сенс її існування, сукупність унікальних історичних і сучасних особливостей та конкурентних переваг, які вже є, та які громада хотіла б зберегти для подальшого свого розвитку, або здобути у свідомому процесі розвитку. Декларуючи Місію, громада самовизначається: «Хто ми є і що ми робимо».

Стратегічне Бачення – це спільне, погоджене на основі консенсусу, уявлення жителів про те, якою громада має виглядати в майбутньому. Визначення Бачення, – це здійснення вибору, в ситуації невизначеності і ризику, бажаного стану громади, сценарію розвитку подій, тобто, траєкторії на існуючому «ландшафті». В ідеалі, свідомо обрана бажана «траєкторія» в зародку містить бачення і цілі.

 

 

Способом досягнення Бачення Ліплявської ОТГ є обрані стратегічні напрями та цілі на підставі проведеного соціально-економічного аналізу, опитування мешканців, SWOT-аналізу.

 

Стратегічні напрями

Стратегічні цілі

Оперативні цілі/проекти

А.

Формування заможної громади з комфортними та безпечними умовами

 

А.1.Розвиток туризму

А.1.1. Розробка символіки громади (герб, бренд)

А.1.2. Розробка туристичних маршрутів

А.1.3. Благоустрій туристичних маршрутів

А.1.4. Популяризація туристичних можливостей на території громади

А.2. Створення умов для поліпшення стану довкілля

 

А.2.1 Ліквідація на території громади стихійних сміттєзвалищ

А.2.2. Підвищення рівня екологічної? культури та обізнаності населення.

А.2.3. Розробка системи заходів по боротьбі з карантинними рослинами.

А.2.4. Санітарне очищення територій та збільшення площі зелених насаджень в населених пунктах громади

А.2.5. Розвиток та впровадження альтернативних джерел енергії

А3. Розвиток інфраструктури

А.3.1. Відновлення дорожнього покриття на автодорогах які перебувають у комунальній власності громади.

А.3.2. Удосконалення системи водопостачання, модернізація та реконструкція існуючих водопровідних мереж (забезпечення питною водою населення)

А.3.3. Відновлення/ встановлення вуличного освітлення

А.3.4. Налагодження транспортного сполучення між населеними пунктами громади.

А.3.5. Налагодження сфери побутових та комунальних послуг

А.3.6. Залучення інвестицій для розвитку  громади

А.4. Створення безпечних умов проживання

А.4.1. Встановлення відеоконтролю на території громади

А.4.2. Створення в громаді Центру громадської Безпеки

Б.

Соціальний та культурний розвиток

 

Б.1.Підвищення якості надання медичних послуг

Б.1.1. Залучення молодих спеціалістів в сферу медицини

Б.1.2. Покращення медичного обслуговування мешканців

Б.2 Розвиток культури та освіти

Б.2.1. Популяризація здорового способу життя

Б.2.2. Створення умов для налагодження дошкільного освітнього виховання дітей.

Б.2.3. Підвищення якості надання освітніх послуг

Б.2.4. Підтримка соціально важливих культурних ініціатив.

Б.2.5. Відновлення та реконструкція об'єктів культурноі? інфраструктури громади

Б.3.Підвищення рівня громадської активності

Б.3.1.Розширення каналів інформування жителів громади про події в громаді та діяльність органів місцевого самоврядування

Б.3.2. Залучення громадян до вирішення проблем громади.

Б.3.3. Запровадження проведення в громаді конкурсів міні-грантів/ бюджету участі.

Б.4. Надання якісних публічних послуг

Б.4.1. Створення та забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг.

Б.4.2. Розробка та впровадження програми «Соціальне житло»

Б.5.Ініціювання розвитку корпоративної соціальної відповідальності у місцевого бізнесу

Б.5.1. Розробка програми соціально відповідального партнерства до 2025 року

 

 

Стратегія розроблена та затверджена, але  на цьому робота над нею не завершується. Попереду затвердження плану реалізації Стратегії на 2019-2021роки. Для оцінки впливу результатів Стратегії на життя громади необхідно постійно відстежувати ефективність реалізованих програм, проектів та завдань. Лише за таких умов Стратегія стане невід’ємною частиною розвитку громади, а не папером на полиці. Активне залучення максимальної кількості громадян дасть можливість зробити Стратегію «живим» дієвим механізмом розвитку громади. Безперервність та постійність процесу стратегічного планування забезпечується регулярним переглядом Стратегій та внесенням відповідних коректив. Саме такий документ сприятиме створенню об’єднаної громади, у якій хочеться жити та працювати.

 

Отже перед нами та нашою громадою – великі плани й важливі завдання, успішна реалізація яких залежить від спільної та плідної співпраці.

Дякуємо всім учасникам розробки Стратегії, консультанту від Програми «U-LEAD з Європою” – Альоні Долі, експерту-консультанту від  Черкаської агенції  регіонального розвитку  Любові Ропало та БО БФ «Урожай громаді» за підтримку та не байдужість.

 

В.Іванова,начальник відділу економічного розвитку та інвестицій

Ліплявської ОТГ