ПОВІДОМЛЕННЯ

         про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації

«ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН території земельної ділянки, розташованої на території Ліплявської сільської ради об’єднаної територіальної громади для розміщення об’єктів з виробництва електричної енергії сонячного випромінювання, орієнтовною площею 26,4376 га»

 

Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Порядку проведення громадських слухань щодо врахування  громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.2011 року, Ліплявська сільська рада об'єднаної територіальної громади Черкаської області інформує про початок процедури розгляду Детального плану території земельної ділянки, розташованої на території Ліплявської сільської ради об’єднаної територіальної громади для розміщення об’єктів з виробництва електричної енергії сонячного випромінювання, орієнтовною площею 26,4376 га.

Проект зазначеної містобудівної документації розроблявся з метою визначення функціонального призначення та параметрів забудови земельної ділянки  для розміщення об’єктів з виробництва електричної енергії сонячного випромінювання розташованої на території Ліплявської сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області.

         Проект виконано з врахуванням  вимог:

  • Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
  • Закону України «Про архітектурну діяльність»;
  • ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; 
  • ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;
  • ДСП № 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів».

Детальний план території після його затвердження стає основним документом, згідно якого повинно здійснюватися капітальне будівництво, благоустрій та інженерне облаштування даної території.

Детальний план території земельної ділянки, розташованої на території Ліплявської сільської ради об’єднаної територіальної громади для розміщення об’єктів з виробництва електричної енергії сонячного випромінювання, орієнтовною площею 26,4376 га складено із графічних і текстових матеріалів.

В текстових матеріалах визначаються загальні вимоги до забудови, благоустрою та озеленення території, інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж та споруд, транспортного обслуговування, містобудівні умови та обмеження.

До графічних матеріалів входить:

Ситуаційний план. Схема розташування в планувальній структурі території Ліплявської сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області.

Опорний план, план існуючого використання території.

Проектний план, поєднаний зі схемою прогнозованих та існуючих планувальних обмежень.

 

У змісті  Детального плану частини території визначені:

Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.

Оцінка існуючої ситуації: стану навколишнього середовища, використання території, характеристика будівель, інженерного обладнання, транспорту, озеленення і благоустрою, планувальних обмежень.

Розподіл територій за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях, структура забудови, яка пропонується.

Характеристика видів використання території.

Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.

Природоохоронні заходи. Протипожежні заходи.

Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту.

Техніко-економічні показники.

Проект Детального плану території земельної ділянки, розташованої на території Ліплявської сільської ради об’єднаної територіальної громади для розміщення об’єктів з виробництва електричної енергії сонячного випромінювання, орієнтовною площею 26,4376 га розроблений ФОП Чеберяка Ю.В. на підставі рішення сесії Ліплявської сільської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області від 25.09.2018 № 16-30/VII  «Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки площею 26,4376 га».

Замовник містобудівної документації - Виконавчий комітет Ліплявської сільської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області.

Фінансування робіт здійснювалося за кошти відповідального за розроблення та фінансування детального плану території ТОВ «Енергія-Канів».

З текстовою та графічною частинами зазначеного проекту містобудівної документації можна ознайомитись:

- на паперових носіях :

- в Ліплявській сільській раді за адресою: вул.Центральна, 2, с.Ліпляве, Канівського району, Черкаської області, 19020;

- на електронних носіях:  на сайті Ліплявської сільської ради.

Зауваження та пропозиції до проекту подаються в місячний термін з 12.04.2019 року до 13.05.2019 року за адресою: вул.Центральна, 2, с.Ліпляве, Канівського району, Черкаської області, 19020, на ім’я сільського голови у   письмовому  вигляді  із зазначенням прізвища,  ім'я  та  по  батькові,  місця  проживання,   особистим підписом  і  повинні  містити  обґрунтування  з  урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій - сільський голова Геращенко Сергій Валентинович.

Пропозиції будуть розглянуті у порядку, передбаченому постановою КМУ №555 від 25.05.2011 року.

Пропозиції, подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.

 Фото без опису