Із відкриттям ринку землі   сільськогосподарську землю можна продати, навіть якщо вона передана в довгострокову оренду.

      Водночас   орендар має переважне право на купівлю цієї землі, а недотримання процедури переважного права може закінчитися для власника судовою тяганиною.
          Для продажу сільськогосподарської землі, яка перебуває в оренді:

          власник зобов’язаний не пізніш як за   місяці до дня купівлі-продажу подати заяву нотаріусу про намір продати землю, нотаріус реєструє це у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Заяву варто подавати разом із проєктом договору купівлі-продажу нотаріусу, який буде надалі посвідчувати цей договір;

          нотаріус протягом   робочих днів повідомляє орендаря цінним листом під розписку   з повідомленням про вручення або особисто, про намір власника землі її продати та умови продажу. Також пропонує скористатися переважним правом;
          якщо орендар хоче скористатися таким правом, протягом   місяця він повідомляє про це нотаріуса. Після протягом 1 місяця з дня отримання наміру від орендаря нотаріус призначає дату і час укладання договору купівлі-продажу ділянки між власником та орендарем.

          Орендар втрачає переважне право  , якщо протягом місяця з дня отримання повідомлення від нотаріуса не повідомив його про бажання скористатися переважним правом, чи відмовився від укладення договору купівлі-продажу, чи не з’явився у день і час, призначені нотаріусом для укладення договору.

          У такому разі власник може продати земельну ділянку іншій особі. Якщо, відповідно до закону, орендар не може набувати у власність ділянку, він може передати   своє переважне право іншій особі, але лише один раз. Передача вже переданого переважного права заборонена.

            Якщо земля продана з порушенням переважного права, орендар може подати позов про переведення на нього прав та обов’язків покупця. Позивач буде зобов’язаний внести на рахунок суду суму, яку за договором купівлі-продажу повинен сплатити покупець.
           Якщо особа купила ділянку, що передана в оренду, вона зобов’язана повідомити про це її користувачів протягом одного місяця з дня набуття права власності.
           Зміна орендодавця не є підставою для зміни умов договору оренди або його припинення. Якщо в самому договорі оренди не зазначено інше, він продовжує діяти до закінчення строку, на який його укладено.